Samtykke for Porsche Track Introduction på Rudskogen Motorsenter

På bakgrunn av at jeg i dag skal delta på et lukket arrangement (Porsche Track Introduction) på Rudskogen Motorsenter erklærer jeg med dette:

  1. At jeg ikke vil kjøre raskere med bilen enn at jeg til enhver tid føler jeg har kontroll.
  2. At jeg vil stoppe kjøringen umiddelbart dersom jeg føler meg uvel eller uegnet til å fortsette.
  3. At jeg strengt vil følge alle anvisninger, stoppordre etc. fra arrangørens instruktører.
  4. At jeg ikke er påvirket av alkohol, narkotika eller medikamenter.
  5. At jeg er ved god helse og ikke lider av sykdom eller annen medisinsk tilstand som generelt er egnet til å kunne nedsette min evne til sikker bilkjøring.
  6. At jeg ved uaktsom kjøring eller atferd som påfører skader på biler, anlegg, bane, autovern etc. er jeg innforstått med at jeg selv er ansvarlig for å bekoste utbedring av disse.
  7. Endelig bekrefter jeg å inneha gyldig førerkort klasse B.

Ved å fylle ut skjemaet under bekrefter du at alle punktene i henhold til samtykke blir/er overholdt.